เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก

วิชุนี พันธ์น้อย: เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก. ศูนย์ตำรา สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, 2014.

Abstract

  BibTeX (Download)

  @book{achana-3,
  title = {เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก},
  author = {วิชุนี พันธ์น้อย},
  editor = {อัชนา ปลอดแก้ว},
  year = {2014},
  date = {2014-12-31},
  publisher = {ศูนย์ตำรา สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี},
  address = {สุราษฎร์ธานี},
  keywords = {การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก, เอกสารประกอบการสอน},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {book}
  }