เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวาทการสำหรับครู

ณัฐา วิพลชัย: เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวาทการสำหรับครู. ศูนย์ตำรา สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, 2010.

Abstract

  BibTeX (Download)

  @book{nattha-5,
  title = {เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวาทการสำหรับครู},
  author = {ณัฐา วิพลชัย},
  editor = {ณัฐา วิพลชัย},
  year = {2010},
  date = {2010-12-31},
  publisher = {ศูนย์ตำรา สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี},
  address = {สุราษฎร์ธานี},
  keywords = {วาทการสำหรับครู, เอกสารประกอบการสอน},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {book}
  }