เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยสำหรับครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ยุวดี ศรีชัย, อัชนา ปลอดแก้ว: เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยสำหรับครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. ศูนย์ตำรา สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, 2008.

Abstract

  BibTeX (Download)

  @book{yuwadee-2,
  title = {เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยสำหรับครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้},
  author = {ยุวดี ศรีชัย and อัชนา ปลอดแก้ว},
  editor = {ยุวดี ศรีชัย and อัชนา ปลอดแก้ว},
  year = {2008},
  date = {2008-12-31},
  publisher = {ศูนย์ตำรา สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี},
  address = {สุราษฎร์ธานี},
  keywords = {ภาษาไทยสำหรับครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้, เอกสารประกอบการสอน},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {book}
  }